ADS

Chuyển đấu nối Nhà máy thủy điện Nước...


NMTĐ Nước Trong do Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong làm chủ đầu tư, được xây dựng tại xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, công suất thiết kế là 16,5MW, gồm 3 tổ máy, công suất mỗi tổ là 5,5 MW, đưa vào vận hành từ tháng 9/2012.Trước đây Nhà máy đấu nối vào lưới điện 35kV qua đường dây 35kV Nước Trong nối với TBA 110 kV Núi Bút có chiều dài quá lớn nên lượng điện tổn thất hàng năm khá cao.Việc đóng điện thành công đường dây 35kV, chuyển…

Full view

trang trí cây mai trang trí sinh nhật, trang trí từ chai nhựa.

Post a Comment

0 Comments