ADS

Nhiệt điện Phú Mỹ đạt cột mốc phát sản...


Đây là cột mốc sản lượng điện cao nhất từ trước đến nay của Công ty nhiệt điện Phú Mỹ (Công ty hạch toán phụ thuộc của Tổng Công ty Phát điện 3 – GENCO3). Trước đây, công ty đã lần lượt xác lập các cột mốc 100, 200, 250 tỉ kWh, luôn là đơn vị dẫn đầu trong ngành điện về sản lượng điện cung cấp cho Hệ thống điện Quốc gia.

Các nhà máy điện do Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ quản lý vận hành được khởi công xây dựng từ năm 1997 để đáp ứng nhu…

Full view

khuyến mãi lắp mạng fpt khuyến mãi ăn uống thứ 3, khuyến mãi lắp đặt internet.

Post a Comment

0 Comments